DIZAJN BRENDA I DIZAJN AMBALAŽE

 • eng
 • x

  JAGODINSKA VINARIJA 1897

  Magazinski oglas

  Dizajn magazinskog oglasa za kompaniju JAGODINSKA VINARIJA 1897, Jagodina.

   

  aha!studio

  x

  JAGODINSKA VINARIJA 1897

  Vino Viola

  Dizajn brenda i dizajn ambalaže za kompaniju JAGODINSKA VINARIJA 1897, Jagodina.

   

  aha!studio

  x

  JAGODINSKA VINARIJA 1897

  Vina sa notom

  Ilustracije za liniju vina kompanijue JAGODINSKA VINARIJA 1897, Jagodina.

   

  aha!studio

  x

  JAGODINSKA VINARIJA 1897

  Dizajn brenda

  Dizajn brenda i dizajn pratećih elemenata za JAGODINSKU VINARIJU 1897, Jagodina.

   

  aha!studio

  x

  JAGODINSKA VINARIJA 1897

  Linija vina

  Dizajn ambalaže linije vina za kompaniju JAGODINSKA VINARIJA 1897, Jagodina.

   

  aha!studio

  x

  JAGODINSKA VINARIJA 1897

  Vino Piano

  Izgled etikete linije vina za kompaniju JAGODINSKA VINARIJA 1897, Jagodina.

   

  aha!studio

  x

  JAGODINSKA VINARIJA 1897

  Vina sa notom

  Izrada skica za liniju vina kompanije JAGODINSKA VINARIJA 1897, Jagodina.

   

  aha!studio

  x

  JAGODINSKA VINARIJA 1897

  Linija vina

  Dizajn ambalaže linije vina za kompaniju JAGODINSKA VINARIJA 1897, Jagodina.

   

  aha!studio

  x

  JAGODINSKA VINARIJA 1897

  Korporativni identitet

  Dizajn korporativnog identiteta za kompaniju JAGODINSKA VINARIJA 1897, Jagodina.

   

  aha!studio

  x

  JAGODINSKA VINARIJA 1897

  Magazinski oglas

  Dizajn magazinskog oglasa za kompaniju JAGODINSKA VINARIJA 1897, Jagodina.

   

  aha!studio

  x

  JAGODINSKA VINARIJA 1897

  Magazinski oglas

  Dizajn magazinskog oglasa za kompaniju JAGODINSKA VINARIJA 1897, Jagodina.

   

  aha!studio

  x

  JAGODINSKA VINARIJA 1897

  Magazinski oglas

  Dizajn magazinskog oglasa za kompaniju JAGODINSKA VINARIJA 1897, Jagodina.

   

  aha!studio

  x

  JAGODINSKA VINARIJA 1897

  Web sajt

  Koncept web prezentacije za kompaniju JAGODINSKA VINARIJA 1897, Jagodina.

   

  aha!studio

  x

  PLODINE

  Sardina

  Del mare

  Ime, dizajn brenda Del mare i dizajn ambalaže linije proizvoda za lanac hipermarketa PLODINE, Hrvatska.

   

  aha!studio

  x

  PLODINE

  Brend Del mare i dizajn elementi

  Ime, dizajn brenda Del mare i dizajn elemenata linije proizvoda za lanac hipermarketa PLODINE, Hrvatska.

   

  aha!studio

  x

  PLODINE

  Linija proizvoda

  Del mare

  Ime, dizajn brenda Del mare i dizajn ambalaže linije proizvoda za lanac hipermarketa PLODINE, Hrvatska.

   

  aha!studio

  x

  PLODINE

  Majoneza Doline

  Ime, dizajn brenda Doline i dizajn elemenata linije proizvoda za lanac hipermarketa PLODINE, Hrvatska.

   

  aha!studio

  x

  PLODINE

  Brend Doline

  Ime, dizajn brenda Doline za lanac hipermarketa PLODINE, Hrvatska.

   

  aha!studio

  x

  PLODINE

  Majoneza Doline

  Dizajn ambalaže linije proizvoda za lanac hipermarketa PLODINE, Hrvatska.

   

  aha!studio